HEM KONTAKT ENGLISH

Vad kommer det att kosta?

Vad bygget av Stenens Hus kan och får kosta beror på flera olika faktorer.

Först måste en ny detaljplan för Udden tas fram. Detaljplanen sätter gränser för vad som får byggas på Udden.

Sen måste Sotenäs kommun, eller en ny huvudman för Stenens Hus, fatta beslut om hur, vad och var man vill bygga.

Under tiden pågår arbetet med att säkra finansiering för bygget och driften av huset. Finansiering söks från flera källor, både offentliga och privata. Den finansiering som går att säkra sätter ramar för vad bygget får kosta. För driften av huset kommer det med stor säkerhet att handla om offentliga uppdrag och dessa ger i sin tur ramar och villkor för verksamheten. Vad gäller den föreliggande skissen från Todd Saunders så är den inte kostnadsberäknad.