HEM KONTAKT ENGLISH

Varför fick Todd Saunders uppdraget att göra en skiss?

För att kunna inleda ett samtal, både med lokalbefolkning och tänkta finansiärer, är det viktigt att ha något konkret att utgå ifrån. Todd Saunders har tidigare ritat mycket uppmärksammade byggnader, ofta i otillgänglig miljö, och projektgruppen ville få tillgång till hans kunskaper för att vara säkra på att få ett gediget grundarbete. Hans skisser skall ses som en vision, ett diskussionsunderlag för ett vidgat samtal. Beroende av inkomna synpunkter, finansiering och politiska beslut kommer man därefter att välja sätt att gå vidare i en fysisk planering, där projektet får en fastare form vad gäller skala, utseende, utformning och innehåll.