HEM KONTAKT ENGLISH

Vem ska finansiera Stenens Hus?

Ett bygge av den här storleken är alldeles för omfattande för att Sotenäs kommun ska kunna finansiera det själv. Stöd kommer att sökas från Västra Götalandsregionen, staten och EU samt från privata finansiärer. Detta gäller även för driften av huset.