HEM KONTAKT ENGLISH

Dialogmöte med allmänheten på Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand 23 januari

2019-01-03

​Välkommen till det andra dialogmötet om Stenens Hus. Tanken med mötet är att redovisa allmänhetens synpunkter som kommit in hittills och att redogöra för planer framåt. I arbetet med Stenens Hus har det visat sig både intressant och möjligt och möjligt att arbeta för ett Naturum med fokus på granit längs Bohuskusten. En del av mötet ägnas åt detta. Det går att läsa mer om Naturum på Naturvårdsverket. Projektgruppen som arbetar med Stenens Hus går nu in i en fas med fördjupad medborgardialog och vi vill gärna undersöka möjligheten att bilda fokusgrupper kring några olika ämnen.

Inför mötet har vi projektgruppen publicerat en enkät om Stenens Hus. Du hittar den här.

Projektgruppen har också fått tillåtelse att under januari månad publicera artiklar från Lysekilsposten och Bohusläningen som är relaterade till Stenens Hus. Du hittar dessa artiklar under fliken Ladda ner.

Plats: Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand

Tid: 23 jan, kl 18-20

Dagordning:

1. Allmänhetens synpunkter

2. Naturum

3. Projektplan 2019

4. Diskussion: fokusgrupper