Sedan 2011 har diskussioner förts om utvecklingen av Udden i Hunnebostrand. Stenens Hus är tänkt att vara ett centrum för bohusgraniten.
HEM KONTAKT ENGLISH

Stenens Hus på Udden

2018-06-02

Todd Saunders skisser till ett Stenens Hus visas på Udden i sommar, i samarbete med Uddens skulpturutställning. Todd Saunders är en världens mest uppmärksammade arkitekter med bland annat hotellet Fogo Island Inn i Newfoundland på sitt CV.

Vernissage för Uddens skulpturutställning, kl 14.

Todd Saunders skisser till ett Stenens Hus visas på Udden i sommar, i samarbete med Uddens skulpturutställning.

Sedan 2011 har diskussioner förts om utvecklingen av Udden i Hunnebostrand. Med avstamp i skulpturutställningen har idén om ett Stenens Hus växt fram. Stenens Hus är tänkt att vara ett centrum för bohusgraniten i form av geologi, kulturarv och konst – ett resmål med internationell lyskraft. Kulturhuset Hav och Land genomför just nu ett omfattande projekt med stöd av Leader, Västra Götaland och Sotenäs kommun, samt privata sponsorer med syftet att utreda förutsättningarna för etableringen av ett Stenens Hus på Udden.

Todd Saunders skisser skall ses som en vision, ett diskussionsunderlag för en vidgad diskussion. Beroende av inkomna synpunkter, finansiering och politiska beslut kommer man därefter att välja sätt att gå vidare i en fysisk planering, där projektet får en fastare form vad gäller skala, utseende, utformning och innehåll.

Materialet som presenterar denna vision kommer att visas på stora granitsocklar, sponsrade av Hallindens granit AB, i anslutning till skulpturparken.


Bg stenenshus