HEM KONTAKT ENGLISH

Uttalande från ledningsgruppen

2019-02-01

Här följer projektgruppens debattartikel i Bohusläningen (publiceras i tryck den 2/2 2019).


Projektet Stenens Hus nuvarande projektetapp närmar sig sitt slut. Projektet har avsett att utveckla Uddenområdet i norra delen av samhället Hunnebostrand där fokus har legat på att skapa ett Stenens Hus med internationell lyskraft som utgör ett nav för upplevelse och kunskap om det unika granitlandskap som finns i norra Bohuslän.

Arkitekten Todd Saunders, med lång erfarenhet och kunskap från byggnation i naturområden, anlitades för att med tämligen fria händer ta fram en skiss av hur Stenens Hus skulle kunna se ut. Denna skiss har väckt många känslor, men avsikten var att ta fram ett konkret förslag att utgå ifrån och utvärdera i de fortsatta diskussionerna med allmänheten och andra intressenter.

Goda egenskaper i Saunders förslag - rörelsen genom huset, öppenheten mot havet och att den är byggd i ett plan – tar vi med oss i det fortsatta arbetet. Vi tror fortsatt på en byggnad som är ett resmål i egen kraft.

Projektgruppen har återkommande fått förslag om andra placeringar än Udden. Det har inte legat i vårt uppdrag att undersöka alternativ, men vi är beredda att diskutera alla förslag som kommer in. Vi tror fortsatt att Udden är den bästa platsen och att de frågor om tillgänglighet och logistik som uppkommit går att lösa.

I Hunnebostrand fanns tidigt företag som drev stenbrott och stenhuggerier, och stenhuggare som skickligt högg fasadsten och ornamentik. Många av våra mest kända stenbyggnader är producerade här. Udden var ett av de riktigt stora stenbrotten, och stora fartyg kunde angöra hamnen. Marken gjordes horisontell för transport på räls, ett faktum som idag gjort Udden tillgänglig för barnvagnar och rullstolar.

Under våren fortsätter vi med medborgardialog i två fokusgrupper som nu har etablerats; en rörande husets innehåll och verksamhet och en rörande husets utformning och placering. Resultatet av medborgardialogen kommer att redovisas under ytterligare ett offentligt möte med allmänheten.

Projektets nästa etapp kommer att utreda logistik, affärsplan och finansiering av en arkitekttävling. Medborgardialogen och projektgruppens arbete kommer att ge grund för snävare kriterier för tävlingen än de Todd Saunders arbetade efter. Vi kommer också att ansöka om att driva Stenens Hus som ett Naturum enligt riktlinjer från Naturvårdsverket. Med Stenens Hus tänkta fokus på kulturarv, natur och konst har vi möjligheten att etablera en ingång till hela norra Bohusläns granitlandskap. Möjligheterna är särskilt goda här med det inarbetade varumärket Udden skulpturpark, KKV Bohuslän, bildarkivet, stenhuggerimuseet, vandringleder och många andra framstående verksamheter i den omedelbara närheten.

Detta landskap är unikt i världen och högt rankat som resmål, både i Sverige och internationellt. Stenens berättelse förtjänar sin byggnad just här, i hjärtat av både den gamla och nya stenindustrins landskap och med vidsträckta vyer över granitklipporna. Här kan vi berätta landskapets historia, visa ingångar till dess natur och ge inspiration för framtiden.

Ledningsgruppen för Stenens Hus

Peter Anderzon

Dan Bothén

Elving Claesson

Carl Forsberg

Mikael Sternemar

Pål Svensson

Britt Wall